ปักกิ่งออกกฎคุมใช้มือถือในโรงเรียนป้องกันเด็กสายตาสั้นก่อนวัย

ปักกิ่งได้ออกข้อบังคับเพื่อควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นข้อบังคับระบุว่านักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์อื่นๆเข้าห้องเรียนขณะที่ครูอาจารย์ต้องจำกัดการสอนผ่านหน้าจอดิจิทัลไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของระยะเวลาเรียนในแต่ละคาบ

ข้อบังคับดังกล่าวห้ามไม่ให้เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอเกินวันละ 1 ชั่วโมง และห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี เล่นวิดีโอเกมส์ นอกจากนี้ข้อบังคับยังระบุให้โรงเรียนลดปริมาณงานหรือการบ้านของเด็กชั้นป. 1 และป. 2 รวมถึงจัดเวลาขั้นต่ำให้เด็กนักเรียนทุกชั้นจนกว่าจะถึงมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างร่างกายและมีเวลานอนพัก ด้านผู้ปกครองควรแนะแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์อย่างมีเหตุผลกับบุตรหลานของตน และพาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง