ความสำคัญต่อการทำงานของสมอง

ความสามารถเฉพาะด้านความสามารถทางปัญญา ยกตัวอย่างเช่นในมนุษย์ภาษามีการประมวลผลส่วนใหญ่ในซีกซ้ายและมือขวาถูกควบคุมโดยมอเตอร์เยื่อหุ้มสมองในซีกซ้ายและขวาแตกต่างกันอย่างละเอียดในกายวิภาคของสมองการกระจายของเซลล์ประสาทการเชื่อมต่อและประสาทเคมี ความไม่สมมาตรของรูปร่างสมองด้านนอกสามารถมองเห็นได้บนเอ็นโดสต์

มนุษย์ส่วนใหญ่มีการรวมกันของกลีบท้ายทอยด้านซ้ายที่ยื่นออกมามากขึ้นกับการยื่นติ่งหน้าผากขวามากขึ้น ความไม่สมดุลของสมองถูกตีความโดยทั่วไปว่ามีความสำคัญต่อการทำงานของสมองและการรับรู้ของมนุษย์เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงาน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบิชอพนั้นหายากและไม่ทราบว่าลักษณะของความไม่สมดุลของสมองนั้นเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะเฉพาะจริงๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าหลายแง่มุมของความไม่สมดุลของสมองพัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากการแยกระหว่างสายเลือดมนุษย์จากเชื้อสายของลิงชิมแปนซี